Edice

Naším cílem je vydávat knihy, které člověku rozšiřují obzory. Zaměřujeme se na populárně naučné tituly, které se věnují především fungování společnosti. Chceme vydávat knížky atraktivní jak obsahem, tak designem. Rozdělili jsme je do 3 edičních řad

Naděje

Naděje

Knihy s obsahem posilujícím naději v lepší možný svět. Působí konstruktivně i terapeuticky a připomínají čtenáři, že stále existuje dobro.

Návrat

Návrat

Nové překlady a reedice starších děl, která znovu získala nebo nikdy neztratila relevanci, doplněná předmluvou současných odborníků spojujících dobové kontexty.

Nadhled

Nadhled

Překlady současných autorů, které mají potenciál přinést neotřelé novátorské až kontroverzní podněty ze zahraničí.