družstevní

nakladatelství

Čtením svět nezměníš,
ale svůj pohled na něj určitě.


N

aším cílem je vydávat knihy, které člověku rozšiřují obzory. Zaměřujeme se na populárně naučné tituly, které se věnují především fungování společnosti. Chceme vydávat knížky atraktivní jak obsahem, tak designem. Rozdělili jsme je do 3 edičních řad.

ikona

Naděje

Knihy s obsahem posilujícím naději v lepší možný svět. Působí konstruktivně i terapeuticky a připomínají čtenáři, že stále existuje dobro.

ikona

Návrat

Nové překlady a reedice starších děl, která znovu získala nebo nikdy neztratila relevanci, doplněná předmluvou současných odborníků spojujících dobové kontexty.

ikona

Nadhled

Překlady současných autorů, které mají potenciál přinést neotřelé novátorské až kontroverzní podněty ze zahraničí.

Ediční plán na rok 2020:

Sborník BUDOUCNOST vydáme v březnu. Namísto nostalgického dojímání se nad minulostí po třiceti letech svobody v České republice kniha obrací pozornost směrem k budoucnosti. Kolektiv autorů z aktivistického, akademického nebo novinářského prostředí přinese nadějné vize a postřehy, které ve veřejném prostoru chybí.

V edici Návrat připravujeme moderní překlad knihy významného myslitele a ekonomického disidenta Johna Ruskina. Čtveřice esejů s názvem TOMU POSLEDNÍMU představuje nadčasovou kritiku ekonomie středního proudu ať už pro absenci morálního rozměru nebo pro ignorování vlivu hospodářství na přírodu.

Na červen připravujeme český překlad úspěšné knihy DOUGHNUT ECONOMICS: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist. Britská ekonomka Kate Raworth v knize přístupným způsobem představuje alternativu současnému ekonomickému smýšlení postavenému na nekonečném růstu. Její „Ekonomie koblihy“ pracuje s environmentálními i sociálními limity, které dnešní ekonomika překračuje.


O nás

J

sme nezávislé družstevní nakladatelství, jehož cílem je přinášet do veřejné debaty alternativní vize, teorie a nápady. Naší prioritou je propojovat mezi sebou různé obory od ekonomie a sociologie až po filosofii či politologii s vědomím, že žádná izolovaná věda není schopná dostatečně zohledňovat výzvy společnosti a limity životního prostředí.

Chceme žít ve světě, kde hodnotu člověka neurčuje výše jeho majetku nebo zůstatek bankovního účtu, ale jeho schopnosti, talent a sny. Dělá nám radost rozvíjet naše společenství, posilovat komunitu založenou na solidaritě, důvěře a pochopení. Rádi společně tvoříme a učíme se novým věcem, těší nás dobře odvedená práce rozvíjející intelekt i estetické cítění.

Proč družstvo?
Družstevní hnutí v českých zemích vzniklo v reakci na zvyšující se ekonomický tlak kapitalismu, který způsoboval prohlubování sociálních nerovností. Ať už šlo o družstva spotřební či výrobní, jednotlivci se svépomocně organizovali a zakládali první spolky založené na solidaritě a rovnosti. Napříč kontinenty jde dodnes o živý podnikatelský model umožňující klást zájmy lidí před maximalizací zisku. Více o družstevních principech se můžete dozvědět zde.

vendula

Družstevní nakladatelství IDEA
Komunardů 1608/20
170 00 Praha 7

Email: nakladatelstvi@ideabooks.cz
Telefon: +420 739 509 674

IČ: 082 18 102
Č.Ú.: 1511117002/5500