Edice

Naším cílem je vydávat knihy, které člověku rozšiřují obzory. Zaměřujeme se na populárně naučné tituly, které se věnují především fungování společnosti. Chceme vydávat knížky atraktivní jak obsahem, tak designem. Rozdělili jsme je do 3 edičních řad.


Naděje

Knihy s obsahem posilujícím naději v lepší možný svět. Působí konstruktivně i terapeuticky a připomínají čtenáři, že stále existuje dobro.

Ediční plán:

Sborník BUDOUCNOST jsme vydali v dubnu. Namísto nostalgického dojímání se nad minulostí po třiceti letech svobody v České republice kniha obrací pozornost směrem k budoucnosti. Kolektiv autorů z aktivistického, akademického nebo novinářského prostředí přinese nadějné vize a postřehy, které ve veřejném prostoru chybí.

Zobrazit knihy

Návrat

Nové překlady a reedice starších děl, která znovu získala nebo nikdy neztratila relevanci, doplněná předmluvou současných odborníků spojujících dobové kontexty.

Ediční plán:

V edici Návrat připravujeme moderní překlad knihy významného myslitele a ekonomického disidenta Johna Ruskina. Čtveřice esejů s názvem TOMU POSLEDNÍMU představuje nadčasovou kritiku ekonomie středního proudu ať už pro absenci morálního rozměru nebo pro ignorování vlivu hospodářství na přírodu.

Zobrazit knihy

Nadhled

Překlady současných autorů, které mají potenciál přinést neotřelé novátorské až kontroverzní podněty ze zahraničí.

Ediční plán:

Připravili jsme český překlad úspěšné knihy DOUGHNUT ECONOMICS: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist. Britská ekonomka Kate Raworth v knize přístupným způsobem představuje alternativu současnému ekonomickému smýšlení postavenému na nekonečném růstu. Její „Ekonomie koblihy“ pracuje s environmentálními i sociálními limity, které dnešní ekonomika překračuje.

Zobrazit knihy

Důležité informace
Obchodní podmínky
Pro autory
GDPR

Družstevní nakladatelství IDEA
Komunardů 1608/20
170 00 Praha 7
č.ú.: 1511117002/5500
IČ: 082 18 102